Thứ tư,28/02/2024
Chào mừng Quý vị và các bạn đến trang web trường Tiểu học Nhơn Lý

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân’

thnhonly 22/05/2020 Lượt xem:70

https://tuoitre.vn/ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-trong-bau-troi-khong-gi-quy-bang-nhan-dan-20200518121154265.htm

TTO – ‘Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì quý bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân’, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TTO – ‘Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì quý bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân’, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nói về tình hình đất nước hôm nay, ngoài những thế lực thù địch vẫn tìm cách tấn công Đảng ta, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đến sự bảo thủ, trì trệ, tư duy cục bộ, lợi ích nhóm, sự tha hóa quyền lực, tình trạng tham nhũng, lãng phí, xuống cấp đạo đức… cũng là những thứ giặc nội xâm nguy hiểm.

Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhắc cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì quý bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh – chúng ta cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới, để tập trung chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích thiết thực của nhân dân.

Trong bài phát biểu, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng vui mừng nhắc tới thành công trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 như là kết quả của ý chí thống nhất, đoàn kết hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Từ bài học này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Nếu không có tinh thần đoàn kết nhân ái của nước Việt thì không biết vừa qua chúng ta có làm nên những thành tích trong chống đại dịch COVID-19 mà thế giới phải công nhận. Nước Mỹ giàu có vậy mà bao nhiêu người thương vong.

Tình thương yêu, đoàn kết, sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị đã giúp nước ta đạt được những kết quả đó, không phải tự nhiên mà có, không phải chúng ta đã gặp may. Đó là bài học cần rút ra” , Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Trước mắt, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cần khắc phục những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, bảo đảm thật tốt an sinh và phúc lợi cho nhân dân, đồng thời chủ động, nhạy bén, nắm bắt thời cơ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2020; chuẩn bị tốt đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp cục năng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng…

rong lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, tiếp tục đi theo con đường vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta đã vạch ra.

“Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta ngày càng to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hô vang khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!”.

Trước phần lễ, một chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài 30 phút đã mang tới những cảm xúc đẹp đẽ cho đại biểu tham dự khi được gặp lại Bác Hồ trong những lời ca, tiếng hát từ trái tim của các nghệ sĩ.

2020-05-22T07:38:19+00:00