Thứ tư,28/02/2024
Chào mừng Quý vị và các bạn đến trang web trường Tiểu học Nhơn Lý

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023. Chiều ngày 21/04/2023 Liên đội trường TH Nhơn Lý phối hợp với thư viện nhà trường đã tổ chức Hội thi :”Xếp sách nghệ thuật” và đọc sách được đông đảo GV và các em HS tham gia 🌈🌈Nhằm mục đích giúp các em trải nghiệm, góp phần tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong trường học.

thnhonly 16/05/2023 Lượt xem:35

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023. Chiều ngày 21/04/2023 Liên đội trường TH Nhơn Lý phối hợp với thư viện nhà trường đã tổ chức Hội thi :”Xếp sách nghệ thuật” và đọc sách được đông đảo GV và các em HS tham gia
🌈🌈Nhằm mục đích giúp các em trải nghiệm, góp phần tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong trường học.
2023-05-16T10:25:56+00:00